Tác giả  viết cuốn sách CỘI NGUỒN CỦA THẾ GIỚI THỰC TẠI – Ông Phạm văn Kỷ

Sinh 20/3/ 1955 .

Nghề nghiệp Kỹ sư điện .

Có vợ và ba con gái

Quê quán : Thanh sơn, Kim Bảng, Hà Nam , Việt nam .

Thường trú : Hà nội .