Phần hai. Chương I Lý thuyết Mạng lưới hạt không gian

Cách đấy hơn 2500 năm các nhà triết học cổ đại Ấn độ, Lão tử, Phật Thích ca – Mâu ni, Ngài Bồ tát Long Thọ… đã nghi vấn có tồn tại một thực tại cuối cùng không nắm bắt được, vô biên bất sinh, suy luận không tới, không tư duy được…Thực tại đó là nơi sinh ra và trở về của thế giới vật chất. Còn các nhà vật lý thì lại cho rằng chân không thực sự không phải rỗng tuếch, nó đang tiềm ẩn và chứa đầy năng lượng. Với lý thuyết vụ nổ Big bang, vụ nổ đã cung cấp năng lượng ra bên ngoài bằng các tương tác, vậy tương tác sẽ lên cái gì để có thể tạo ra các loại hạt vật chất và ánh sáng… tất cả các nghi vấn đó được giải đáp bằng Lý thuyết Mạng lưới hạt không gian cùng nhiều những phân tích và giải thích khác.

>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Translate »
error: Content is protected !!